Schůzka pro rodiče žáků 1. ročníku pro školní rok 2017/2018 se uskuteční ve středu dne 7. 6. 2017 od 17.00 hodin v učebně IV. třídy.

 

Zveme všechny rodiče a příznivce školní družiny na besídku, která se bude konat ve čtvrtek 15. června 2017 od 16.00 hodin v tělocvičném sálku.

Pokud se chcete zúčastnit sběru papíru, můžete nosit svázané noviny, časopisy i kartony před kůlnu na školním pozemku od 2. do 31. května. Pokud balíky označíte jménem a třídou, budete autmaticky zařazeni do soutěže o nejlepšího sběrače.

 

Zápis se bude konat ve dnech 14. - 16. 6. 2017 od 6.30 do 7.55 a od 11.30 do 17.00 hodin v prostorách školní družiny.

Vladimíra Čaplická, vedoucí školní družiny

Ve čtvrtek 4. května se žáci páté, šesté a sedmé třídy vypravili do pražského divadla Gong na představení Jules Verne v 70 minutách. Během hry se seznámili s životem tohoto jedinečného spisovatele, připomněli si i historické události, které ovlivňovaly jeho život, a měli možnost blíže poznat i některá z jeho mnoha děl. Všichni žáci se chovali velmi hezky, mnozí byli i společensky oděni a celá akce tak proběhla v příjemném duchu.

Zuzana Bartoňková