Základní škola Krhanice
Krhanice

Linka pomoci

Dobrý den, nabízíme bezplatnou nonstop telefonickou službu dostupnou na lince 116 000.

  • linka pomoci pro metodiky prevence ve školství a pedagogické pracovníky
  • služba pro rodinu a školu, tedy pro učitele, vychovatele, žáky, studenty, rodiče

Linka 116 000 funguje NONSTOP a ZDARMA (tj. volající nehradí hovorné).

Odborníci na Lince jsou připraveni s vámi probrat podrobně vaše otázky, nejasnosti a pochybnosti týkající se vaší každodenní práce a života ve škole:

  • vztahů ve třídě mezi žáky/studenty (šikana – její diagnostika, postup šetření, konzultace již učiněných kroků, následná práce se skupinou)
  • vztahů ve škole mezi pedagogy a žáky
  • jakéhokoli rizikového chování žáků/studentů (nerespektování pravidel, ubližování a agresivní jednání, drogy, sebepoškozování, sebevražedné tendence)
  • podezření či projevy domácího násilí, zneužívání, týrání, zanedbávání péče

Volat na linku 116 000 můžete sami, můžete telefonní číslo a informace předat kolegům, žákům/studentům, rodičům a dalším příbuzným.

V případě ohrožení dítěte aktivně konáme a alarmujeme systém pomoci. Disponujeme pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí (SPOD), což znamená, že jsme partnery v komunikaci s OSPOD a dalšími pomáhajícími organizacemi.

Letos v novém školním roce (na podzim) budeme oslovovat krajské školské koordinátory prevence na krajských úřadech a metodiky prevence v PPP s nabídkou užší spolupráce. V rámci projektu budeme vyjíždět do regionů na schůzky metodiků prevence, abychom vám byli osobně k dispozici ke konzultacím, sdílení kazuistik a náročných případů z praxe.

S pozdravem, tým linky 116 000

www.linkaztracenedite.cz

 

obrázek