Základní škola Krhanice
Krhanice

Školní poradenské pracoviště

Mgr. Martina Šmídová

Výchovná poradkyně (kariérové poradenství – přijímací řízení na SŠ, plány pedagogické podpory, individuální výchovné plány)

Mgr. Jana Krumpholcová

Školní preventistka sociálně patologických jevů (prevence rizikového chování) - 1. stupeň

Mgr. Bc. Věra Ráblová

Školní preventistka sociálně patologických jevů (prevence rizikového chování) - 2. stupeň

Mgr. Lucie Kolorosová

Speciálně pedagogická činnost (předměty speciálně pedagogické péče, nápravy specifických poruch učení)