Základní škola Krhanice
Krhanice

Jídelna

Základní údaje o školní jídelně

Adresa: Školní jídelna při ZŠ Krhanice 149, 257 42 Krhanice

Vedoucí školní jídelny: Renáta Rázlová 

Vedoucí kuchařka: Hana Hametová

 

Kontakty:

 

Provozní řád ŠJ od 1. 9. 2023 

 

Přihlášení žáka ke stravování

Rodiče, kteří mají zájem o stravování svého dítěte, podají vedoucí školní jídelny závaznou přihlášku ke stravování. Podáním přihlášky je strávník přihlášen ke stravování. Trvalé odhlášení žáka ze stravování je nutné ohlásit vedoucí školní jídelny osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Každý strávník si zakoupí čip u vedoucí školní jídelny na celou dobu docházky do školní jídelny.

Placení obědů

Stravné se hradí zálohově, platebními měsíci jsou srpen až květen. Záloha musí být připsána na účet strávníka nejpozději do konce měsíce (např. záloha na březen do 28. 2.), jinak nebude možné oběd srávníkovi vydat.

Při všech bezhotovostních platbách je nutné uvádět variabilní symbol, který byl  strávníkovi předán spolu s přihlašovacím jménem a heslem. Variabilní symbol je stejný po celou dobu docházení strávníka do školní jídelny.

Možnosti úhrady

1) Založení souhlasu s inkasem

Je nutné zadat č.ú.182-325922329/0800. Doklad o založení odevzdat vedoucí školní jídelny, aby proces mohl být aktivován.

2) Trvalý příkaz

Je nutné zadat č.ú. školní jídelny 182-325922329/0800, variabilní symbol strávníka a výši zálohy.

Vzniklé přeplatky budou zaslány na účet klienta 1x ročně, a to na konci školního roku nebo v jiném termínu na základě žádosti klienta. Po dohodě je možné přeplatky převést do následujícího školního roku.

 

Cena obědů od 1. 9. 2023:

Cena obědů je v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění, stanovena od 1. 10. 2021 takto:

  • I.  stupeň (7 - 10 let)               36,- Kč            Cena stravného za měsíc   720,- Kč
  • II. stupeň (11 – 14 let)           37,- Kč            Cena stravného za měsíc   740,- Kč
  • III. stupeň (15 – 18 let)          38,- Kč            Cena stravného za měsíc   760,- Kč

Cena oběda pro cizí strávníky            81,- Kč 

 

Odhlašování obědů a nepřítomnost žáka ve škole

Všichni zaevidovaní strávníci mají na každý stravný měsíc obědy automaticky přihlášeny. Je tedy nutné je podle svých požadavků odhlašovat.

Obědy lze dočasně odhlásit (například v případě nemoci, rodinné rekreace nebo jiné nepřítomnosti žáka ve škole) následujícími  způsoby:

1) osobně u vedoucí školní jídelny
2) telefonicky na čísle nebo 733 120 095
3) prostřednictvím e-mailu jidelna@zskrhanice.cz

Vždy je třeba uvést jméno žáka, třídu a dny, na které bude oběd odhlášen. Obědy je nutné odhlásit nejpozději do 14:00 hodin předchozího dne.

V případě nemoci je možné odebrat jídlo do přinesených nádob. Tento výdej probíhá od 11:00 do 11:30. V dalších dnech nepřítomnosti žák nemá nárok na stravné za uvedené ceny. Rodiče, kteří chtějí odebírat obědy i v dalších dnech žákovy nepřítomnosti, zaplatí plnou cenu obědů jako cizí strávníci.

4) prostřednictvím internetu (upřednostňujeme)

A - přes stránku www.jidelna.cz zadáním přihlašovacího jména a hesla strávníka.

B - přes stránku www.zskrhanice.cz vstupem do sekce Jídelna, přes odkaz na jídelníček a zadáním přihlašovacího jména a hesla strávníka.

C - přes terminál v prostoru školní jídelny.

Odhlašovat a objednávat je možné do 14:00 hodin předchozího dne.

Dítě omluvené z vyučování NENÍ automaticky odhlášeno ze stravování. Za oběd, který není řádně odhlášen, není možné vrátit peníze.

Akce pořádané školou (výlety, exkurze apod.) jsou odhlašovány hromadně třídními učiteli. Automaticky jsou odhlašovány všechny prázdniny, ředitelská volna, svátky.

Ukončení docházky na obědy natrvalo je nutné oznámit vedoucí školní jídelny. Na základě této informace bude provedena blokace stráníka ve stravovacím systému a budou řešeny případné přeplatky či nedoplatky.

Výdej obědů

Obědy se vydávají v době od 11:30 do 14:00.