Základní škola Krhanice
Krhanice

Družina

Základní údaje o školní družině

Vedoucí vychovatelka: Vladimíra Čaplická

Vychovatelka: Vladimíra Mrzkošová

2 oddělení, maximální kapacita 60 účastníků zájmového vzdělávání

Kontakt:

Umístění tříd:

 • v suterénu (vstup ze šaten)
 • v přízemí (učebna číslo 22)

Provoz:

 • Ranní: 6:30 – 7:35
 • Odpolední: 11:30 – 17:00

Obě oddělení se spojují po 14., 15. nebo 16.hodině

Školné (od škol. roku 2024/2025)

Školné 200 Kč za měsíc pro aktuální školní rok  je splatné ve dvou termínech:

 • září – prosinec 800 Kč (lze uhradit ve dvou splátkách: září – říjen 400 Kč, listopad – prosinec 400 Kč)
 • leden – červen 1200 Kč - uhradit do 31.1. (lze uhradit ve dvou splátkách: leden – březen 600 Kč - uhradit do 31.1., duben – červen 600 Kč - uhradit do 30.4.)

Úhradu školného provádějte převodem na účet.

Č.ú.: 325 922 329/0800

Variabilní symbol: 2000

Specifický symbol: obdrží účastník od vychovatelky ŠD

Zpráva pro příjemce: jméno dítěte – školné ŠD

Základní pravidla školní družiny

Zápis dětí do ŠD je na základě zápisního lístku vyplněného zákonným zástupcem.

Uvolňování: v jiný čas, než je uvedeno na zápisním lístku, lze pouze na základě písemné omluvenky podepsané zákonným zástupcem dítěte.

Na telefonické omluvy není brán zřetel.

Vyzvedávání účastníků zájmového vzdělávání jinými osobami než zákonnými zástupci je možné pouze po předložení plné moci, vyplněné zákonným zástupcem účastníka.

Vnitřní řád ŠD od 1. 1. 2024

ŠD ВНУТРІШНІ ПРАВИЛА ПОЗАШКІЛЬНОГО КЛУБУ (řád ŠD v ukrajinštině)

Hygienická opatření ŠD od 1.9.2021 

Do ŠD potřebuji:

 • oblečení na pobyt venku, pláštěnka 
 • plastový hrneček, sirup
 • 20 čtvrtek, 2 lepidla, sada fixů
 • jedno balení papírových kapesníků
 • papírové ubrousky

Družina

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Rozpis zvonění

 • 1. zvonění - 7:55
 • 2. zvonění - 8:45
 • 3. zvonění - 9:50
 • 4. zvonění - 10:45
 • 5. zvonění - 11:40
 • 6. zvonění - 12:35
 • 7. zvonění - 13.25
 • 8. zvonění - 14.20