Základní škola Krhanice
Krhanice

Den Země

Den Země

Projektový den pro pátou až devátou třídu

Osmá třída si připravila pro svoje spolužáky projektový den. A jelikož máme ve třídě moc šikovné dívky, které jsou oporou školy v ekologii (Ekotým), pojali jsme projektový den také ekologicky. Připravili jsme si oslavu Dne Země. Celý projektový den byl zaměřen na pet lahve, respektive víčka od pet lahví. Chtěli jsme upozornit na to, jak jsou nadužívána a jak jsou také pro naši planetu nebezpečná. Jak celý den probíhal? Nejprve se třídy (5., 6., 7., 9.) seznámily s prezentací (je k nahlédnutí v příloze), ve které se dozvěděly o významu Dne Země a seznámily s nebezpečím užívání a především tvorbou plastových odpadů. Následně se žáci mohli seznámit s výrobky z plastů, které vytvořili žáci osmé třídy (předcházení vzniku odpadů), vyrobit si také svoji ozdobu z víček. Poté již následovalo plnění úkolů - robotika, jemná motorika, malování, zpěv, dřepy a další. Za jejich splnění dostali žáci kyblíček víček. Když jich měli dost, mohli se vrátit do své kmenové třídy a vyrobit obrázky. Za jejich předlohy patří poděkování slečně asistentce Lucii Krejcárkové.

Výrobky si budete moci prohlédnout, případně odnézt z další na ekologii zaměřené akce - swapu pořádaného Unií rodičů.

Děkujeme za účast a doufáme, že se dnešní den alespoň trochu postará o to, jak s plasty budeme lépe zacházet.

Přílohy

Prezentace Den Země

Den Země.pptx
Typ souboru: PPTX dokument, Velikost: 4,76 MB
Datum vložení: 30. 4. 2024 12:07
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2024 9:44
Autor: Mgr. Zuzana Bartoňková