Kroužky budou v Krhanicích probíhat každou středu odpoledne. Úvodní schůzka ke kroužkům Aj se uskuteční v době konání zářijových třídních schůzek v budově ZŠ.

Číst dál...

Pěvecký kroužek - pátky - 1. nezávazné setkání proběhne 22.9. v 13.45

Dramatický kroužek - pátky - 1. nezávazné setkání proběhne 22.9. ve 14.45

Více informací - kontakt: 605/109404 - Mgr. Tereza Kadlecová

Zápis se bude konat ve dnech 14. - 16. 6. 2017 od 6.30 do 7.55 a od 11.30 do 17.00 hodin v prostorách školní družiny.

Vladimíra Čaplická, vedoucí školní družiny

Na den 29.9.2017 je z provozních důvodů vyhlášeno ředitelské volno.

Za zákonné zástupce nezletilých žáků školy byli zvoleni do školské rady:

  1. Lenka Bogdanová
  2. Jarmila Jiřičková
  3. Tomáš Ptáček