2. třída (2017/2018)


Milé děti,
v českém jazyce budeme tento týden dále procvičovat psaní tvrdého y po tvrdých souhláskách. (Český jazyk do str. 54) Ti z vás, kteří nepsali čtvrtletní práci z českého jazyka, si ji napíší ve čtvrtek 18.1. Připravte se na diktát, přepis, doplňování znamének (. ? !) za věty, doplňování chybějících písmen ve větě, psaní u/ú/ů. Čtvrtletní práci z matematiky budeme psát, jak už víte, v úterý 16.1. V pondělí budeme opakovat vše, co vás v této písemce čeká: sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes desítku, sčítání a odčítání do 100 po desítkách, porovnávání čísel (menší, větší) do 100, určení počtu desítek a jednotek ve dvojciferném čísle, řešení slovní úlohy, rýsování přímých čar, vyznačování bodů. Koncem týdne pak budeme v matematice sčítat bez přechodu přes desítku příklady typu 20+7. (Matematika do str. 64) Kapacita programu Bakaláři na zapisování známek z matematiky je zaplněna, proto budu známky z matematiky do konce 1. pololetí již zapisovat pouze do žákovské knížky. V prvouce se budeme učit o našem těle, řekneme si, jakými smysly vnímáme svět kolem nás. (Prvouka prac.s. do str. 23). Stále si ale budeme opakovat téma - ročním období zima (zimní měsíce, kdy začíná zima, jak se tomuto prvnímu zimnímu dni říká, kdy je svátek Tří králů, jak se jmenují tři králové). V pondělí 22.1. si totiž napíšeme krátké doplňovací cvičení, kde se vás zeptám na to, co víte o zimě a lidském těle. Prosím dlouhovlásky, aby na tělocvik měly vlasy do culíku nebo gumičku, abych je mohla učesat. Při pracovní výchově budeme opět používat lepidlo. Připomínám, že ho máte mít stále v penále. Minulý týden při prvouce jsme opět nemohli pořádně pracovat, protože třetina z vás ho neměla. Také si prosím doplňte do kufříku na výtvarnou výchovu temperové barvy. Některým z vás tam chybí např. bílá a modrá, které teď v zimě budeme často potřebovat. Děkuji.

A na závěr bohužel jedna nepříjemnost. Není téměř jediný den, aby někomu z vás nechyběl domácí úkol. Od tohoto týdne tedy platí, že ten, kdo nemá domácí úkol, nepostupuje ten den medvídkem k pokladu.

Přeji klidný týden. Lucka Kolorosová

Milí rodiče, na třídních schůzkách jste odsouhlasili zadávání domácích úkolů, a proto jsou pro vaše děti povinné. Množí se mimo jiné omluvy typu: „Nenapsal jsem domácí úkol, protože už jsem byl po fotbale unavený“. Připomínám, že děti dostávají úkoly pouze od pondělí do čtvrtku a vždy pouze jeden. Pokaždé si úkol ve škole vysvětlíme a dítě by mělo být schopné napsat úkol i samo. Spolu s desetiminutovým čtením a kontrolou penálu by dítěti příprava do školy neměla trvat déle než půl hodiny. Prosím, aby si děti plnily své školní povinnosti. Děkuji za pochopení.


Sebehodnocení ( čím mi to jde lépe, tím více vybarvených smailíků)

Každý den si zkontroluji penál, jestli mám v pořádku pero, gumu, ořezávátko, fix na mazací tabulku, lepidlo, nůžky, ořezané pastelky, tužku.

Každý den čtu doma alespoň 10 minut nahlas.