2. třída (2017/2018)

Milé děti,
tento školní týden bude opět kratší. V pátek je totiž státní svátek. Řekneme si, proč se tento svátek slaví, a půjdeme na procházku k pomníčku 17. listopadu.

V matematice budeme stále procvičovat sčítání a odčítání s přechodem přes desítku a řešení slovních úloh. V geometrii se naučíme poznávat další geometrická tělesa – kužel, jehlan. (Matematika do str. 36 + str. 81) V českém jazyce si řekneme, že se slabiky skládají z hlásek, které se dělí na samohlásky a souhlásky. (Český jazyk do str. 32) V Čítance si pohrajeme s písmenky, budeme luštit písmenkové rébusy a skrývačky. Připomínám, že pokud se ti v písance některé slovo nepovede, máš ho napsat znovu. V prvouce si zopakujeme druhy zeleniny a budeme si povídat o ovoci, druhy ovoce budeme dělit na malvice, peckovice a bobule.

Toto úterý jedeme opět na plavání. Odjezd autobusu v 7.45.

Nezapomeň, prosím, přinést 101Kč za autobus do divadla. Tuto informaci máš už od minulého týdne v žákovské knížce.

 

Přeji všem příjemný týden. Lucka Kolorosová

 

Milí rodiče, připomínám třídní schůzky ve středu 15.11. od 17 hodin. Prosím, přijďte na třídní schůzku bez dětí. Pokud nemáte hlídání, domluvíme se spolu na individuální konzultaci. Děkuji.


Sebehodnocení ( čím mi to jde lépe, tím více vybarvených smailíků)

Umím vyjmenovat samohlásky.

Umím roztřídit MRKEV, RAJČE, OKURKU, KVĚTÁK, SALÁT, ČESNEK, CIBULI na zeleninu kořenovou, listovou, košťálovou, cibulovou, plodovou.