2. třída (2017/2018)

Milí druháčci,
doufám, že jste si jarní prázdniny hezky užili. Těším se, až mi o nich budete vyprávět.

Tento týden začneme v pondělí matematickou soutěží Klokan. Poté budeme pokračovat ve sčítání a odčítání do 100 s přechodem přes desítku. Kdo si dnes nepřinesl zpátky do školy Matematické minutovky 2. díl, prosím zítra. 

V českém jazyce si připomeneme psaní velkého písmene na začátku vlastních jmen. Řekneme si, že velká písmena se píší také na začátku vlastních jmen zvířat, měst a vesnic. Někteří z vás pozapomněli tvary některých velkých psacích písmen. Budeme je procvičovat. 

V čítance si budeme číst o jaru a stejně tak v prvouce si budeme o jaru povídat. Naučíme se, kdy jaro začíná, které jsou jarní měsíce. V pracovní výchově si zasejeme osení. Na tělocvik měj připravené oblečení do tělocvičny i na ven.

 

Přeji všem krásný týden. Lucka Kolorosová

 

Milí rodiče, kdo mi ještě nevyplnil v žákovské knížce, zda vaše dítko bude spát ve škole v pátek 6. dubna, prosím dopište to tam. Musím už začít kupovat materiál na vyrábění, odměny apod. Děkuji.

 

Sebehodnocení ( čím mi to jde lépe, tím více vybarvených smailíků)

Umím napsat všechna velká psací písmena.

Vím, kdy začíná jaro a které jsou jarní měsíce.

Milé děti,
čeká nás poslední týden před jarními prázdninami. Doufám, že si ho spolu hezky užijeme. Pamatujte si, prosím, o čem jsme spolu mluvili v pátek během tělocviku, mějte na paměti nejen naše třídní pravidla, ale hlavně pravidla slušného chování. Víte, že náš skřítek Matýsek už má nakročeno hledat si jinou třídu s hodnějšími dětmi, kterým bude rozdávat odměny ze své truhly pokladu. To by byla určitě škoda.

V pondělí hned ráno začneme preventivním pořadem o kyberšikaně.

V českém jazyce budeme dále poznávat podstatná jména a připomeneme si psaní velkého písmene na začátku vlastních jmen. Určitě už tento týden dočteme společně knížku o Adamovi, Evce a dozvíme se, jestli se jim podaří pomocí kouzelných klobouků zachránit Viléma. Ve středu si přineste do školy knížku, kterou právě teď doma čtete. Ten, kdo ještě nepřinesl čtenářský deník se svou třetí přečtenou knížkou, přineste ho prosím co nejdříve, abyste si ještě zasloužili diplom pro dobrého čtenáře!

V matematice začneme počítat do 100 s přechodem přes desítku. V prvouce si budeme povídat o tom, jak trávíš svůj volný čas. Ve výtvarné výchově si zavzpomínáme na sobotní karneval. Na tělocvik měj připravené oblečení do tělocvičny i na ven.

Ty mažoretky, které mi nevrátily kostým + rukavičky, čepičku hned na karnevale, přineste mi ho prosím do školy.

 

A několik plánovaných akcí:
• V pátek 6. dubna budeme spát ve škole. Budeme si číst nějakou hezkou knížku, zpívat, vyrábět. V žákovské knížce mi prosím vyplňte, jestli přijdete jen na odpolední program nebo budete ve škole i spát.
• V úterý 17. dubna proběhne fotografování tříd.
• V úterý 5. června pojedeme na výlet do Čapího hnízda.

 

Přeji vám pěkné jarní prázdniny. Sami určitě víte, kdo z vás potřebuje i přes prázdniny procvičovat počítání, aby vše za ten týden nezapomněl. Některým z vás v pátek rozdám pracovní listy, které můžete k procvičování využít.

Lucka Kolorosová

 

Sebehodnocení ( čím mi to jde lépe, tím více vybarvených smailíků)

Četl(a) jsem svou knížku každý den i během jarních prázdnin.

Poznám podstatná jména.