V pátek 31. května připravili kamarádi z 9. třídy den s dopravní výchovou pro 1. a 3. třídu.

Na začátku nám paní učitelka pustila krátký film o tom, jak se má správně chovat cyklista. Pak jsme jeli na fotbalové hřiště, kde byly tři stanoviště. Při jídě obratnosti jsme na kole projížděli slalom, podjížděli lano a byly tam další překážky. Pak nám deváťáci předváděli nějaké dopravní situace a my jsme museli poznat, co na nich bylo špatně. Pak jsme to zahráli správně. Také jsme u nich poznávali dopravní značky. Na posledním stanovišti jsme vyráběli každý svůj semafor. Když jsme udělali všechny disliplíny, dostali jsme diplom a reflexní pásek. Byl to hezký dopravní den.

Láďa Kukla, 3. třída

Fotografie zde.