Po celý květen probíhá ve škole sběr papíru. Podepsané a dobře svázané balíky noste ke kůlně za školou. Děkujeme!