Ve středu 6. března 2019 parkoval od rána před školou vůz záchranné služby. Nikomu se nic nepřihodilo, ve škole probíhal Projektový den "Ochrana zdraví člověka při mimořádných událostech", který nám zajistili profesionální záchranáři z organizace Zdravotníci s. r. o.

Programu se zúčastnili všichni žáci školy. Jednotlivé skupiny nejdříve prošly teorií, všichni viděli, jak se ošetřuje krvácení či zlomenina a na figuríně si zkusili resuscitaci. Praktická část probíhala v přistaveném záhranném voze, děti mohly prozkoumat vnitřek sanitky, dověděly se, co se uvnitř odehrává, když záchranáři člověka odvážejí do nemocnice, někteří si mohli i poležet na lehátku... Další praktickou zkušeností byl nácvik komunikace s dispečerem záchranné služby při ošetřování otevřené zlomeniny na noze. K simulaci zlomeniny sloužila reálně namaskovaná figurína.

Program byl ze strany zdravotníků profesionálně připraven. Velmi oceňujeme jejich přístup s ohledem na věk dětí, srozumitelnost, zajímavou a hravou formu předávání informací a v neposlední řadě poskytnutí cenných rad a zkušeností pro záchranu lidského života. Celý program byl dětmi i vyučujícícími hodnocen velice pozitivně. Již teď se těšíme na další společně strávené chvíle.

Věra Ráblová