Žáci šesté třídy spali ve čtvrtek 23. 3. ve škole. Důvod byl jasný - pokusit se postavit pro mladší spolužáky domek z PET lahví, ve kterém by se mohli schovat o přestávkách a třeba si v klidu číst.

Materiál jsme nezvolili náhodou, s naším výrobkem jsme se totiž zapojili do soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu o šetrném zacházení s odpady. Stavba domku trvala téměř čtyři hodiny a použili jsme k ní více než 200 PET lahví, které jsme poctivě schraňovali více než 14 dní. Alarmující je, jak velký objem plastů naše společnost vyprodukuje, i proto bychom rádi ukázali, že jedna z cest, jak tomu zamezit, je nejen předcházet vzniku odpadů, ale odpady rozumně znovuzpracovat.

Zuzana Bartoňková

Fotografie zde.