Dne 5. 3. 2018 se žáci 2. - 9. ročníku zúčastnili ve škole preventivní besedy zaměřené na aktuální tématiku online závislostí.

2. - 5. ročník měl besedu s názvem Kamarádi online zaměřenou na tématiku online rizik a bezpečnosti ve virtuálním prostředí. Součástí byla prezentace doplněná o praktickou část - autentické příběhy dětí, praktické rady a nápady v boji proti častému a nadměrnému používání internetu. Děti mohly klást konkrétní dotazy. Žákům 6. - 9. ročníku beseda s názvem Rizika online nabídla nejen prezentaci doplněnou o skutenčné rizikové situace z prostředí internetu a jeho aplikací, ale i praktické rady a informace pro zvýšení bezepečnosti v online prostředích a možná preventivní opatření. Svůj prostor dostaly též dotazy žáků.

Věra Ráblová